STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17/2023/TT-BYT 24/09/2023 Ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17 /2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
2 JFS-C - Version 3.0 22/08/2021 Các tiêu chuẩn JFS có thể áp dụng ở bất kể quy mô của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp thực phẩm tăng cường các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm
3 CV số 1354/ATTP-NĐTT 13/07/2021 Về việc bảo đảm ATTP và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly
4 965/ATTP-ĐNTT 22/04/2020 Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23 tháng 4 năm 2020 gửi Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:
5 17/CT-TTg 12/04/2020 Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
6 31/2019/TT-BYT 04/12/2019 Thông tư này quy định đối với yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
7 18/2019/TT-BYT 16/07/2019 Thông tư : Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
8 117/2018/TT-BTC 27/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
9 47/2018/QĐ-TTg 25/11/2018 Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
10 155/2018/NĐ-CP 11/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
11 25/2018/TT-BYT 27/09/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
12 23/2018/TT-BYT 13/09/2018 Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
13 22/2018/TT-BYT 11/09/2018 Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
14 09/2015/TT-BYT 24/05/2015 Thông tư này quy định về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
15 37/QĐ-ATTP 01/02/2015 Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
16 15/2018/NĐ-CP 01/02/2015 Thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
17 43/2014/TT-BYT 23/10/2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng - Thay thế cho Thông tư số : 08/2004/TT-BYT - Ngày 23 tháng 08 năm 2004 của Bộ Y Tế
18 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 28/04/2014 Bãi bỏ các quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Công nghiệp hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
19 178/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
20 22/2013/TT-BYT 08/08/2013 Bãi bỏ Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
21 22/2013/TT-BYT 08/08/2013 Về việc Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
22 28/2012/TT-BKHCN 11/12/2012 Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
23 20/2012/TT-BYT 14/11/2012 Thông tư số 20/2012/TT-BYT- ngày 15/11/2012 ban hành Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi
24 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
25 14/2011/TT-BYT 31/03/2011 Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
26 55/2010/QH12 16/06/2010 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Tuyển dụng
VinaCert - Tuyển dụng nhân sự - Nhân viên kinh doanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây